LP. Nazwa wydarzenia Data Forma Organizator
1. Program Profilaktyki Przeciwdziałania Depresji oraz Promocji Zdrowia Psychicznego „W depresji nie jesteś sam 2022/23” 09.2022 r. – 09.2023 r. program profilaktyczny Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubinie
2. Od Edukacji do Biznesu — Szkoła Nowych Technologii 28.03.2023 r. konferencja Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
3. Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego 01 03.2023 r. olimpiada Miejski Rzecznik Konsumentów
4. Harcerski Rajd Marzanna 2023 w Legnickim Polu pn.: „GRYwalizacja i Sport” 24-26.03.2023 r. rajd ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Legnica
5. XII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski 09-11.06.2023 plener rzeźbiarski Stowarzyszenie „Głuchowice”, Miłkowice
6. Festiwal Polsko-Ukraiński „Pod Wspólnym Niebem” 02.09.2023 r. festiwal Fundacja Pomagamy i Kropka, Legnica
7. Mój pierwszy biznes marzec-czerwiec.2023 r. konkurs Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
8. III Bieg Cysterski 04.06.2023 r. bieg Urząd Gminy Krotoszyce
9. Biwak historyczny 26.08.2023 r. biwak Urząd Gminy Krotoszyce
10. Turniej Brydża Sportowego „O Puchar Starosty Legnickiego” 22.04.2023 r. turniej Klub Brydża Sportowego „Miłkowice”
11. XXX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” 26-28.05.2023 r. konkurs Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Legnicy
12. Energy Industry Mixer III 14.06.2023 r. konferencja Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
13. Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Robotyce Szkolnej 19.05.2023 r. mistrzostwa Instytut Inwentyki Sp. z o.o., Wrocław
14. Gala „XLVII Dni Nauki i Techniki” połączona z konferencją naukowo-techniczną nt. „Energii użytkowej” 27.09.2023 r. konferencja Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo — Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej „Zagłębia Miedziowego”, Legnica
15. III Festiwal Muzyki Biesiadnej 15.07.2023 r. festiwal Zespół „Przyjaciółki”, Niedźwiedzice
16. Integracyjny Turniej Boccia Powiatu Legnickiego 22.06.2023 r. turniej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy – Punkt Usług Środowiskowych
17. Dzień Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa 02.07.2023 r. Seminarium, część artystyczna Stowarzyszenie Kulturalne „Krajobrazy”, Legnica
18. Poszukiwania obozu polowego francuskich żołnierzy III Korpusu Armii Bobru utworzonego w roku 1813 między północno-wschodnimi przedmieściami Legnicy a Pątnowem Legnickim 17-20.08.2023 r. Badania poszukiwawcze Stowarzyszenie Floren Legnicki, Gniewomierz
19. Bieg Pamięci Tropem Wyklętych – MAKS i ALDONA 15.07.2023 r. bieg Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Legnicy
20 Obchody 30-lecia Pogotowia Ratunkowego w Legnicy 08.09.2023 r.  gala  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe
w Legnicy 
21 Organizacja VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Społeczno-prawne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje, wyzwania” 20-21.11.2023 r.  konferencja   Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Legnica
22. Konferencja „Od Edukacji do Biznesu” 19.10.2023 r. konferencja Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
23. XVII Ogólnopolska Konferencja Techniczna poświęcona koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 12-13.10.2023 r. konferencja Stowarzyszenie Geodetów Polskich o/Legnica
24. Regaty żeglarskie „O błękitną Wstęgę Jeziora Kunickiego” 07.10. 2023 r. regaty Klub Żeglarski „Posejdon” Kunice