LP Nazwa wydarzenia Data Forma Organizator
1. Seminarium na temat: "Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców w kontekście nowelizowanych w 2016 roku przepisów prawnych " 4.02.2016r. Seminarium RFSNT NOT "ZM" w Legnicy
2. Gala Wojewódzka XV edycji SZLACHETNEJ PACZKI 6.02.2016r. Gala Stowarzyszenie WIOSNA
3. VII Legnickie Prezentacje Edukacyjne 23.02.2016r. Targi edukacyjne PWSZ im. Witelona w Legnicy
4. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera z Powiatu Legnickiego 19.02.2016r. Plebiscyt Portal lca i Gazeta Legnicka
5. IV Międzyszkolny Konkurs Językowy „DENG-DENG” 19.03.2016r. Konkurs PZS w Chojnowie
6. Zawody bokserskie 23.04.2016r. Zawody sportowe Klup Bokserski Champion Chojnów Powiat Legnicki
7. Pierwsza konferencja naukowa na temat "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w kontekście współczesnych wyzwań i praktycznych działań lokalnego sytemu". 11.10.2016r. Konferencja TPD Legnica
8. Legnickie Pole 1241r. "Tu można stracić głowę" 1-2.05.2016r. Impreza plenerowa Gmina Legnickie Pole
9. Konkurs Plastyczny "Mój Świat -magia przyrody" 10.03.2016-21.04.2016r. Konkurs Plastyczny PCPR Legnica
10. Turniej Brydża Sportowego o Puchar Starosty Legnickiego 17.04.2016r. Turniej Brydża Klub Brydża Sportowego 'Miłkowice"
11. Turniej Mistrzostw Dolnego śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym 16.04.2016r. Turniej Brydża Klub Brydża Sportowego 'Miłkowice"
12. IV Gimnazjada wioślarska 27.04.2016r. Zawody sportowe Gimnazjum nr 1 Jana Pawła w Chojnowie
13. Obchody 70-lecia Powstania Jednostki OSP w Miłkowicach 22.05.2016r. Jubileusz OSP Miłkowice
14. Obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach 17.06.2016r. Jubileusz SP w Rzeszotarach
15. Zawody strzeleckie OSP 05.2016r. Zawody sportowe Zarząd OSP
16. III Olimpiada Lekkoatletyczna 17-19.05.2016r. Zawody sportowe PZS w Chojnowie
17. Festyn z okazji Dnia Dziecka "Razem dla dzieci - w trosce o rozwój i wzmacnianie uzdolnień" 1.06.2016r. Festyn TPD Legnica
18. Festyn Dzień Dziecka - Myśliwi Dzieciom 4.06.2016r. Festyn Polski Związek Łowiectwa Gmina Miłkowice
19. OPERAcja warsztaty wokalno-artystyczne dla młodzieży 11-22.07.2016r
22-28.08.2016r.
Warsztaty Fundacja Promocji i Rozwoju Sztuki "SOPRANO"
20. XI Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych "Śpiewająca Wieś" 25-26.06.2016r. Konkurs Gmina Chojnów
21. Dni Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II RP w latach 1939-47 10.07.2016r. Seminarium Samorząd Województwa Dolnośląskiego
22. V Legnickie Dni Romansu Polsko-Rosyjskiego im. Lidii Nowikowej 8-11.09.2016r. Koncert Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy"
23. VIII GOLD-DOGTREKKING 10.09.2016r. Zawody sportowo-turystyczne Fundacja Mam Pomysł
24. Legnicka Gala Kresowa 23.10.2016r. Impreza kulturalna Stowarzyszenie Kulturalne "Krajobrazy"
25. Akademia Przedsiębiorcy 2016 15.09.2016r. Warsztaty Bank Zachodni WBK
26. "Marsz po zdrowie" 6.10.2016r. Impreza rekreacyjno- zdrowotna PCPR Legnica
27. Pierwsza Konferencja Naukowa 11.10.2016r. Konferencja TPD Legnica
28. III Dolnśląskie Forum Kół Przyjaciół Dzieci 4-5.11.2016r Forum TPD Legnica
29. VI Turniej Szachowy 12.11.2016r. Turniej PZS w Chojnowie
30. Konferencja pt: "Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na złożu Legnica-zamknięta sprawa czy realne zagrożenie " 9.12.2016r. Konferencja Fundacja Rozwój tak Odkrywka nie
31. X Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy 11.12.2016r. Jarmark Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"

Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera z Powiatu Legnickiego