Poniżej znajdą Państwo elektroniczne wersje publikacji pt. „Powiat Legnicki – Człowiek i Przyroda” wydanych przez Starostwo Powiatowe w Legnicy. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Publikacja „Powiat Legnicki – Człowiek i Przyroda”

Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Wartość zadania:
98 415,00 zł.
Dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu: 59 049,00 zł.
Środki Powiatu Legnickiego: 39 366,00 zł.