Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

1) Rachunek dochodów Starostwa Powiatowego:

31 1020 5226 0000 6002 0802 3360

(czynsz, karty wędkarskie, opłaty komunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup nieruchomości Powiatu Legnickiego, opłaty za media, parkingi, garaże, koszty kolizji i usunięcia pojazdów z drogi powiatowej, przystanki),

2) Rachunek dochodów Powiatu Legnickiego:

85 1020 5226 0000 6402 0801 3171

(wpłaty z tytułu: opłaty skarbowej),

3) Subkonto dochodów Starostwa Powiatowego:

18 1020 5226 0000 6802 0802 3881

(wpłaty z tytułu: opłat za udostępnienie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, np. za wypisy i wyrysy),

4) Rachunek dochodów Skarbu Państwa:

88 1020 5226 0000 6702 0802 3543

(wpłaty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowej, zakup nieruchomości Skarbu Państwa, opłata za karty parkingowe),

5) Rachunek sum depozytowych:

80 1020 5226 0000 6802 0802 3444

(wpłaty z tytułu wadium),

6) Rachunek bankowy dla prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów:

10 1020 5226 0000 6902 0802 3782
 

7) Rachunek bankowy dla zabezpieczenia roszczeń — depozyt:

16 1020 5226 0000 6702 0805 5297

8) Rachunek za opłaty skarbowe Urzędu Miasta w Legnicy:

32 1240 1473 1111 0010 4343 3697 (z tytułu opłat skarbowych).
 

9) Rachunek Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu:

30 1090 2398 0000 0001 4175 5036 (wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej)