Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

Klawisze dostępności wykorzystują wbudowaną w przeglądarkę właściwość accesskey. Najczęściej używane są:
  • Control + Alt + key - Mac OS
  • Alt + Shift + key - Firefox
  • Shift + Esc + key - Opera 12.1 lub starsze
  • Alt + key - pozostałe

Ważne informacje:  

Nie daj się grypie! Kampania „Mie(dź) rodzinę” - rodziny zastępcze Program Operacyjny Polska Cyfrowa w powiecie legnickim Koronawirus – interaktywna mapa zachorowań.

Komunikaty Starosty

w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności do działki gruntu, użytkowanej z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa, tj. tzw. „działki dożywotniej” oraz działki gruntu, na której znajdują się zabudowania stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności, tj. tzw. „działki siedliskowej”