W piątek 11 marca 2016 roku, odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Legnickiego. Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Aleksander Kostuń.

Sesja rozpoczęła się miłym akcentem wręczenia Staroście Legnickiemu Janinie Mazur odznaczeń przyznanych przez Związek Inwalidów Wojennych RP oraz Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Wyróżnienia zostały przyznane za szczególne zasługi z działania na rzecz inwalidów wojennych i kombatantów.

Starosta Janina Mazur została uhonorowana Krzyżem 95 Lat Związku Inwalidów Wojennych RP oraz Odznaką za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. W związku z otrzymanymi wyróżnieniami przedstawiciel Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego we Wrocławiu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wręczył Pani Staroście Dyplom uznania za dotychczasową aktywność w działalności społecznej na rzecz środowiska kombatanckiego, natomiast przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy we Wrocławiu podziękował za pomoc okazywaną weteranom walki i pogratulował odznaczenia Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP.

Po wręczeniu odznaczeń i gratulacji przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. Radni przyjęli sprawozdania:

  • z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy za 2015 rok;
  • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy za rok 2015;
  • z realizacji „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie legnickim na lata 2015 - 2018”- za 2015 rok;
  • z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2015;
  • z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 do 29 lutego 2016 r.

    Podczas Sesji Rady Powiatu Legnickiego przyjęto sześć uchwał, w tym w sprawie:
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
  • ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.

Sesję zakończyły życzenia złożone Radnym i zaproszonym gościom przez Przewodniczącego Rady z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych oraz podziękowania dla Renaty Pinczuk –Brymerskiej, dyrektor Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Powiatu Legnickiego w Golance Dolnej, za stroiki świąteczne przygotowane dla Radnych przez dzieci z tej jednostki.