Logo:Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że posiada jeszcze wolne środki finansowe na aktywizację osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych jako poszukujące pracy:

 • dla mieszkańców powiatu ziemskiego (gminy powiatu legnickiego) na:
  • staże
  • szkolenia
  • podjęcie działalności gospodarczej
  • zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowiska zorganizowanego dla osoby niepełnosprawnej
 • dla mieszkańców miasta Legnica na:
  • staże
  • szkolenia

Wnioski na w/w formy aktywizacji przyjmowane są na bieżąco. Zainteresowani powinni złożyć wnioski do 17.08.2020 r.

Szczegółowe informacje:

 • staże: tel. 76/722 52 20
 • szkolenia: tel. 76/722 52 47
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowiska zorganizowanego dla osoby niepełnosprawnej: tel. 76/722 52 21