Wyjątkowy Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej obchodzi Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Grażyna Laurowska. Z tej okazji podziękowania i serdeczne życzenia za dotychczasową rzetelną i uczciwą pracę mieli przyjemność złożyć Pani Dyrektor podczas spotkania w naszym Starostwie: Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członek Zarządu Powiatu Anna Rozmus-Cieślik oraz Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński. Dostojnej Jubilatce życzymy zadowolenia i satysfakcji zarówno w życiu zawodowym, jak również osobistym. Niech kolejne lata pracy upływają w poczuciu spełnienia, w dobrym zdrowiu i pomyślności.

Podczas spotkania Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński złożył na ręce Dariusza Wojtkowiaka, który do końca lipca br. pełnił funkcję Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka, zaznaczając, że praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Oprócz podziękowań od Władz Powiatu popłynęły życzenia szczęścia, zadowolenia i satysfakcji oraz powodzenia w realizacji dalszych życiowych zamierzeń osobistych i zawodowych.

W spotkaniu uczestniczyli również: Skarbnik Powiatu Marta Płosińska, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos, Dyrektor Filii PUP w Chojnowie Bożena Konopnicka.