Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

„Z uśmiechem przez życie!” to hasło przewodnie zorganizowanej 21 sierpnia br. przez Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych „Prząśnik” w Brenniku oraz „Stowarzyszenie Prząśnik” - XXI Wielkiej Biesiady. Przedsięwzięcie było współfinansowane z budżetu Powiatu Legnickiego w ramach pozyskanej przez „Stowarzyszenie Prząśnik” dotacji na realizację zadania publicznego”.  Ze względu na panującą epidemię tegoroczne biesiadowanie miało charakter zamknięty i odbywało się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. W Biesiadzie nie uczestniczyli członkowie rodzin mieszkańców. Jedynym gościem reprezentującym nasz powiat była Wicestarosta Legnicki Janina Mazur.  

XXI Wielka Biesiada rozpoczęła się wspólnym śpiewem specjalnie ułożonej na tą okazję piosenki biesiadnej. Wszystkich uczestników powitał Dyrektor DPS "Prząśnik" Tomasz Król.  Oficjalnego rozpoczęcia tegorocznej Biesiady dokonała Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, kierując do organizatorów wiele ciepłych słów uznania i podziękowań, za przygotowanie tej dorocznej biesiady.

Tradycji stało się zadość i jak co roku wszyscy uczestnicy złożyli uroczystą przysięgę biesiadną. Ze specjalnym programem artystycznym wystąpiło „Prząśnikowskie” kółko teatralne. Na uczestników czekały liczne konkursy i zabawy, a do zmagających się w nich nie brakowało chętnych, bo też i nagrody były atrakcyjne. Dobra muzyka, tańce i gorące kiełbaski z grilla towarzyszyły dobrej atmosferze Biesiady. Wyjątkową pamiątką tegorocznej XXI Wielkiej Biesiady będzie z pewnością symboliczny obraz stworzony z odcisków palców uczestników oraz niezapomniane i wyjątkowe wrażenia.