Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Znak A-33

Na terenie powiatu funkcjonują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, a także przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z obrotem pojazdami, przede wszystkim na rynku wtórnym. Wychodząc naprzeciw postulatom przedsiębiorców  prowadzących działalność gospodarczą a chcących dokonać rejestracji pojazdów lub innych czynności związanych z posiadanymi przez nich pojazdami (min. zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu, dokonanie wpisu adnotacji urzędowych, wymiany dowodów rejestracyjnych itp.) w okresie od 1 września 2020 r. rozszerzona zostanie funkcjonalność systemu kolejkowego o dodatkową kolejkę pod nazwą „OBSŁUGA FIRM”.  Zostało wyznaczone jedno stanowisko rejestracyjne do obsługi firm bez podziału na szczegółowe czynności jakich chce dokonać właściciel pojazdu. Sposób ten umożliwia wygenerowanie odrębnej kolejki obsługującej podmioty gospodarcze dokonujące rejestracji pojazdów. Dodatkowo daje to możliwość przypisania obsługi firm każdemu stanowisku dokonującemu rejestracji pojazdów w przypadkach, gdy pozostałych interesantów będzie mniej. W systemie kolejkowym QMS kolejka ta znajduje się w oknie - REJESTRACJA POJAZDÓW – OBSŁUGA FIRM i została oznaczona  literą „F”.

          Mamy przekonanie, że uruchomienie dodatkowego stanowiska przeznaczonego do obsługi firm  spowoduje, że czas ich obsługi ulegnie skróceniu, a co za tym idzie przyczyni się do podniesienia satysfakcji klienta. Spowoduje to również zmniejszenie się „zatorów” na stanowiskach do spraw rejestracji pojazdów i skrócenie czasu oczekiwania na obsługę przez pozostałych interesantów.