Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Logo: 40-sto lecie Solidarności40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku w Gdańsku zostały podpisane porozumienia między komisją rządową a komitetem strajkowym. Porozumienia Sierpniowe i powstanie „Solidarności” stały się początkiem przemian 1989 roku.

Wydarzenia z Gdańska z sierpnia 1980 roku były przełomowe w wielu wymiarach. Robotnicy upomnieli się o wolność, demokrację, o szacunek i godność.  Stało się to początkiem wielkiego społecznego ruchu. To był pierwszy sukces rodzącej się „Solidarności”. Zniknęły podziały, zniknęła nieufność.

W 40. rocznicę Sierpnia 80 należy pamiętać przede wszystkim o milionach Polaków, którzy wsparli strajkujących i ruch „Solidarność”. Bez ich pragnienia wolności i woli przemian, zawarcie Porozumień Sierpniowych nie byłoby możliwe.