Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Wicestarosta Legnicki Janina Mazur wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej, które odbyły się na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. W uroczystościach udział wzięli również  Prezydent Miasta Legnicy Tadeusz Krzakowski wraz z Radnymi, przedstawiciele biur poselskich Posła Adama Lipińskiego, Poseł Ewy Szymańskiej, Senator Doroty Czudowskiej, przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz harcerze.

Uroczystość miała skromny, ale wymowny charakter. Przy symbolicznej mogile ofiar wojny odśpiewany został hymn państwowy, zapłonęły znicze, złożono też wiązanki kwiatów. Drużyna Harcerskiej Organizacji Perspektywa zaciągnęła wartę honorową.