Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Na zaproszenie Władz Powiatu Legnickiego do naszego Starostwa przybili wyjątkowi goście, którymi byli artyści występujący w IX edycji festiwalu polsko- rosyjskiego pt.: „Słowiańskie Barwy Miłości”. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Krajobrazy” dr Tadeusz Samborski.

W spotkaniu uczestniczyły najwyższe władze powiatu: Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur, Członkowie Zarządu Powiatu: Krzysztof Sowiński oraz Anna Rozmus – Cieślik, Sekretarz Powiatu Grzegorz Rogos oraz Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Elżbieta Iwanicka.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Jego uczestnicy mieli okazję wysłuchać kilku utworów, które specjalnie na tę okazję przygotowali i zaprezentowali tegoroczni wykonawcy festiwalu. Władze Powiatu Legnickiego przekazały artystom pamiątkowe albumy oraz zapewniły o wsparciu przyszłych inicjatyw i konieczności podtrzymywania tradycji, jaką stał się festiwal, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez kulturalnych naszego regionu.