13 września o godz. 13.30 w Bazylice Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu odbędzie się koncert organowy, podczas którego na organach zagra dr Michał Kocot, a towarzyszyć mu będzie śpiewaczka prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz.

Letnie Koncerty Organowe są już tradycją, która na stałe zagościła w kalendarzu wydarzeń kulturalnych naszego powiatu. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski.

Jest to zaległy Letni Koncert Organowy, który planowany był na sierpień, ale z powodów epidemicznych w Starostwie został przeniesiony.

Serdecznie Państwa zapraszamy.


Dr Michał Kocot

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie organów Andrzeja Garbarka. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie organów prof. Józefa Serafina oraz dra Arkadiusza Bialica, w klasie klawesynu prof. Magdaleny Myczki oraz dra Andrzeja Zawiszy, studiów solistycznych w Hochschule für Musik we Freiburgu w klasie organów prof. Martina Schmedinga oraz studiów podyplomowych w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego na Akademii Muzycznej w Katowicach. Studiował także w ramach programu wymiany studentów „Erasmus” w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie (organy – prof. Ludger Lohmann, klawesyn – prof. Jorg Halubek). W roku 2018 uzyskał tytuł doktora sztuki.

Jest laureatem kilku konkursów organowych (m.in.: I miejsce na XVIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. L. Janáčka w Brnie, II miejsce na VIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. M. Tariverdieva w Kaliningradzie, II miejsce na XII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. G. Silbermanna we Freibergu, I miejsce na XX Międzynarodowym Konkursie Organowym w Wiesbaden, III miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Norymberdze, II miejsce na VI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu).

Dwa razy był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 2015 roku otrzymał stypendium „Młoda Polska” przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki.

Obecnie pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz

Fotografia: Prof. dr hab. Bogumiła TarasiewiczJest absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie śpiewu solowego Ewy Werki i Bożeny Karłowskiej oraz muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Stęszewskiego. W 1999 roku uzyskała kwalifikacje I stopnia w dziedzinie wokalistyki w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, a w roku 2012 stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jest uznaną interpretatorką XIX i XX-wiecznej liryki wokalnej. W swoim dorobku ma kilkaset koncertów, w tym wiele recitali, a także wydawnictwa fonograficzne:Piosenki dla dzieci Witolda Lutosławskiego (Polskie Nagrania MUZA, 2006), album Stanisław Niewiadomski – Pieśni (Polskie Nagrania MUZA, 2007), Cykle wokalne Modesta Musorgskiego (DUX 2008) oraz Pid obłaczkom jawir pochyleny z pieśniami łemkowskimi (Lubuskie Biuro Koncertowe, 2005). Jako śpiewaczka zajmuje się zagadnieniami naukowej i artystycznej interpretacji dzieł wokalnych. Jest autorką monografii Modest Musorgski – cykle wokalne. Od analizy do interpretacji artystycznej (Poznań 2011) i wielu artykułów dotyczących tej tematyki.

Fotografia: Prof. dr hab. Bogumiła TarasiewiczW swojej działalności naukowej szczególnie wiele uwagi poświęca zagadnieniom emisji głosu w mowie i śpiewie. Wypracowała autorską metodę kształcenia głosu, którą przedstawiła w publikacji Mówię i śpiewam świadomie (Universitas, Kraków 2003). Jest to ceniony podręcznik do nauki emisji głosu, wielokrotnie wznawiany i uznany przez wydawnictwo za bestseller kilku ostatnich lat. Jako specjalistka w zakresie emisji głosu prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów, uczniów, nauczycieli akademickich i nauczycieli szkół muzycznych.

Jest cenionym nauczycielem akademickim, jej absolwenci odnoszą sukcesy na konkursach i festiwalach muzycznych. Jako trener wokalny współpracowała z drużyną Urszuli Dudziak w show telewizyjnym Bitwa na głosy.

Jest jedynym w Polsce etnomuzykologiem zajmującym się tradycyjną muzyką polskich Łemków (m.in. autorką obszernej monografii Wesele łemkowskie – obrzęd i muzyka. Tradycja a współczesność, Legnica 2009, oraz wielu artykułów z tego zakresu).

Prowadzi szeroką działalność promocyjną w dziedzinie muzyki – od 1998 roku prowadzi Lubuskie Biuro Koncertowe. Jest inicjatorką wielu działań artystycznych, m.in. cyklicznych Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA, Uniwersyteckich Wieczorów Wokalnych, wykładów i koncertów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Za swoją działalność otrzymała pięć nagród Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 1990 roku nieprzerwanie związana jest ze środowiskiem akademickim, najpierw w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a od 2001 roku z Uniwersytetem Zielonogórskim. Obecnie jest profesorem tej uczelni.