W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyła się 11 września br.  konferencja inaugurująca X Tydzień Wychowania pod hasłem: „Wychowywać młodych w rodzinie i w szkole do miłości, solidarności, odkrywania prawdy” oraz upamiętniająca 40-lecie istnienia NSZZ „Solidarość”.  Konferencję poprzedziła Msza św. w Katedrze Legnickiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, która odprawiana była w intencji małżeństw, rodzin, wychowawców i wychowanków oraz wszystkich osób wspierających edukację młodych.

Organizatorami przedsięwzięcia byli Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej, a Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął ks. bp prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski – Biskup Legnicki.

Uczestników spotkania powitał Starosta Legnicki Adam Babuśka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Poseł na Sejm Ewa Szymańska, Wicestarosta Legnicki Janina Mazur oraz inni licznie przybyli goście.

Podczas konferencji wysłuchać można było wykładów ks. prof. zw. dr. hab. Stanisława Araszczuka oraz ks. dr. Bartosza Mitkiewicza z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Przewodniczący Zarządu Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność Bogdan Orłowski przedstawił prelekcję na temat wartości, jakie warto przekazywać młodemu pokoleniu.

W związku z trwającym Rokiem Rodziny, Starosta Legnicki Adam Babuśka przedstawił analizę sytuacji rodzin w naszym powiecie, zaznaczając, że wszystkie działania ze względu na sytuację epidemiczną zostały ograniczone.  Niemniej jednak się odbywają, po to, by wspólnie znaleźć rozwiązania wielu problemów, dotykających współczesną rodzinę. Powiat Legnicki przystąpił do kampanii „Mie(dź) rodzinę” promującą ideę rodzicielstwa zastępczego. Ponadto przeprowadzono badanie wśród młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, które zobrazowało problemy, z jakimi boryka się młodzież, a to pozwoliło na wdrażanie odpowiednich programów wspomagających pewne zalecenia. Przy współpracy z Fundacją KGHM Polska Miedź S.A.  podjęto działania mające na celu dokształcanie pedagogów. Starosta Legnicki zaznaczył, że realizowane będą projekty „Szkoła rodziców i wychowawców” oraz „Archipelag skarbów”. Ponadto Powiat Legnicki we współpracy ze Stowarzyszeniem „Młody Dolny Śląsk” podjął działania mające na celu pokazanie wpływu nowych technologii na młodzież. Nasze jednostki – tj.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domy Dziecka w Golance Dolnej realizują bieżące zadania, oraz podejmują profilaktyczne działania.

Podczas spotkania Starosta Legnicki Adam Babuśka wraz z Wicestarostą Legnickim Janiną Mazur wyróżnili Samorząd Uczniowski Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, reprezentowany przez Adama Swatkę oraz Magdalenę Chadałę, który we współpracy z Katechetą Grzegorzem Kamińskim zorganizował w szkole wystawę towarzyszącą czerwcowej konferencji popularnonaukowej „W trosce o tożsamość i pamięć historii”.