17 września 1939 r. Armia Czerwona złamała polsko-sowiecki pakt o nieagresji i wkroczyła, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny, na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Konsekwencją sojuszu był rozbiór osamotnionej Polski.

Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Obywateli II Rzeczpospolitej zmuszono do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Dziś w rocznicę tamtej niespodziewanej i bezprawnej napaści składamy hołd i oddajemy cześć wszystkim bohaterom tamtych dni, dziękując za ich odwagę, za to, że pokazali, jak trzeba zachować się w chwili najwyższej próby. Cześć Ich Pamięci!