Planowane prace modernizacyjne w naszym Starostwie, mające na celu unowocześnienie środków trwałych, podniesienie walorów estetycznych i użytkowych budynku realizowane są na bieżąco.

Zainstalowana i skonfigurowana została nowa centrala telefoniczna, która z pewnością usprawni połączenia petentów, chcących załatwić konkretne sprawy w Starostwie. Wystarczy postępować zgodnie ze wskazówkami lektora, wybrać odpowiedni numer, by uzyskać połączenie z konkretnym wydziałem.

Prace modernizacyjne zrealizowano również w pomieszczeniach biurowych Wydziału Finansowego. Odbywały się one sprawnie i bezproblemowo, co nie utrudniało bieżącej pracy Wydziału. Pomieszczenia zostały pomalowane, położono nowe panele oraz wymieniono część umeblowania.

Nowe schody wejściowe zyskało przedszkole funkcjonujące w budynku Starostwa.

W najbliższym czasie wyremontowane zostaną pomieszczenia Biura Rady Zarządu. Zostanie zmodernizowana winda dla osób niepełnosprawnych, na której remont otrzymaliśmy dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości  78 060,42 zł.