Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W dniach 28.IX – 3.X.2020 r. uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy w Chojnowie wzięli udział w zorganizowanych wyjazdowych warsztatach terapeutyczno-zawodoznawczych.

Niepełnosprawni uczestnicy wyjazdu pod opieką terapeutów obu Ośrodków (ŚDS nr 1 i ŚDS nr 2) spędzili ten czas w nadmorskiej miejscowości Dąbki.

Oprócz przygotowanych przez terapeutów zajęć warsztatowych, każdego dnia uczestnicy wyjazdu mogli skorzystać z bogatej oferty edukacyjno-turystycznej. Podopieczni zwiedzili: Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Sławnie, największe w Polsce Fokarium Sea Park w Skarbsku, gdzie m.in. obejrzeli popisy fok, oceanarium prehistoryczne 3D, spacerowali po parku związanym tematycznie z fauną i florą mórz i oceanów. Mogli obejrzeć repliki zwierząt morskich oraz wraków statków w skali 1:1. Ponadto zwiedzili Muzeum Książąt Pomorskich w Darłowie, a niewątpliwą atrakcją był rejs statkiem stylizowanym na średniowieczny galeon Król Eryk I.

W piątym dniu pobytu, pod opieką przewodnika uczestnicy zwiedzili urokliwe Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Skansen ten znajduje się w obrębie Słowińskiego Parku Narodowego. Następnym punktem w programie zwiedzania był spacer po wyróżniającym się krajobrazowo rezerwacie. Celem końcowym wycieczki była rozległa wydma Czołpińska. Oprowadzający grupę przewodnik z pasją opowiadał o przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie parku, o największych jego atrakcjach, pięknie zachowanej roślinności i majestatycznych ruchomych wydmach.

Pobyt wszystkich uczestników wyjazdu sfinansowany został w całości ze środków Unii Europejskiej. Osoby niepełnosprawne są jednocześnie uczestnikami projektu pn. „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”. Projektodawcą i koordynatorem całości działań projektowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi. Partnerem realizującym część planowanych zadań jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Wyżej wymienione warsztaty zawodoznawcze to jedno z zaproponowanych narzędzi będących jedynie częścią szerszych działań systemowych jakie zakłada projekt. Odpowiada on na problemy związane z deficytem właściwych działań aktywizujących społecznie i zawodowo osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Celem projektu jest poprawa sytuacji społecznozawodowej tych osób poprzez nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych, kompetencji, podniesieniu samooceny, czy nabycia cech i umiejętności niezbędnych w odnalezieniu się na rynku pracy i ewentualnym podjęcie zatrudnienia.

Mocną stroną projektu jest elastyczne podejście do problematyki wykluczenia społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnych w celu włączenia ich w otwarte życie społeczne i zawodowe, przy jednoczesnym wykorzystaniu ich mocnych stron, tj.: empatii, przewidywalności działań, systematyczności, i innych.