W trybie nadzwyczajnym 2 października br. odbyła się XX sesja Rady Powiatu Legnickiego, którą otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń.

Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym, a transmisję z obrad można było śledzić on-line na stronie powiatu legnickiego. Udział w sesji wzięło 13 Radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radni jednogłośnie podjęli trzy uchwały: w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2020 rok, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego - dotyczyły one otrzymanego wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Nasi Radni nie są obojętni na potrzeby mieszkańców innych powiatów, szczególnie wtedy, gdy dotykają ich tragedie. Rada Powiatu Legnickiego jednogłośnie podjęła uchwałę, która dotyczyła udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem na remont powiatowej infrastruktury drogowo-mostowej, która została zniszczona na skutek powodzi w czerwcu 2020 r.

Sesja przebiegła szybko i sprawnie. Radni podjęli uchwały jednomyślnie, a samo posiedzenie przebiegło bez jakichkolwiek problemów technicznych.