Uprzejmie informujemy, że uruchomiona została nowa, bezpłatna infolinia wsparcia dla kobiet prowadzona przez Fundację Edukacji Społecznej. Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystnych rozwiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Terapeuci Fundacji pełnią dyżury:

 w poniedziałki (17.00 — 21.00)
czwartki (10.00 — 14.00)
pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.

Konsultanci na infolinii oferują pomoc informacyjną i wsparcia m.in. w sytuacjach:

  • przeżywania silnego stresu,
  • obniżonego nastroju, depresji,
  • kłopotów w związku i relacjach z ludźmi,
  • trudności wychowawczych,
  • problemów w życiu zawodowym,
  • nieradzenia sobie z trudnymi emocjami, traumą,
  • uzależnienia,
  • doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.

Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści oraz anonimowości dzwoniącego. Ponadto, dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwraca się po pomoc, bez jej oceniania i wartościowania postaw czy zachowań.