Wójtowie i burmistrzowie z gmin powiatu legnickiego spotkali się 5 października br.  na Konwencie Wójtów i Burmistrzów. Posiedzenie otworzył i prowadził Burmistrz Miasta Chojnowa Jan Serkies. W obradach uczestniczyli: Wójt Gminy Krotoszyce Wojciech Woźniak, Wójt Gminy Kunice Zdzisław Tersa, Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia, Wójt Gminy Miłkowice Dawid Stachura, Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk, Zastępca Wójta Gminy Chojnów Grzegorz Styrkowiec, Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta i Gminy Prochowce Bolesław Demecki, a także władze powiatu:  Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński.

  Zasadnicze punkty obrad dotyczyły spraw bieżących, organizacji transportu w naszym powiecie oraz propozycji wspólnych projektów inwestycyjnych do zrealizowania w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.