Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Obchody związane z 75. rocznicą przybycia repatriantów do Chojnowa oraz oznaczenie mogiły ks. Adama Szczepana Łańcuckiego –– kapelana Armii Krajowej Inspektoratu Brzeżany w Okręgu Tarnopolskim, a potem proboszcza parafii w Chojnowie, odbyły się 11 października br. Udział w uroczystościach wziął Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński.

Jubileusz rozpoczął się mszą św. w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chojnowie, koncelebrowaną przez ks. proboszcza Dariusza Pudełko, ks. prof. Grzegorza Sokołowskiego oraz ks. Sławomira Borzych.  Podczas mszy obecne były poczty sztandarowe: Chojnowskiej Drużyny Strzeleckiej im. 19 Pułku Piechoty oraz Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie. Po mszy, na Cmentarzu Komunalnym, odbyło się nałożenie insygnium na mogiłę ks. Adama Łańcuckiego.  Decyzją Instytutu Pamięci Narodowej z 4 września 2020 r.  grób ks. Łańcuckiego wpisany został do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Symboliczne wiązanki i znicze złożyli na mogile duchownego przedstawiciele IPN, samorządu, szkoły.  Rodzina ks. Łańcuckiego przekazała na ręce Mariusza Gerbery - Dyrektora Muzeum Regionalnego w Chojnowie zegarek, który włączony zostanie do zbiorów muzeum.

Ksiądz Adam Łańcucki urodził się w 1880 r. w Sieniawie, powiat Jarosławski, na Kresach Wschodnich. Jesienią 1945 r. pociągiem w bydlęcych wagonach, wyruszył wraz z repatriantami z Brzeżan na Kresach Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pociąg zatrzymał się na stacji Chojnów, gdzie Kresowianie osiedlili się. 20.10.1945 r. Wrocławska Kuria Diecezjalna nadała ks. Łańcuckiemu nominację na proboszcza parafii w Chojnowie oraz tytuł dziekana dekanatu chojnowskiego. W 1948 r. został mianowany na proboszcza konsultora w Archidiecezji Wrocławskiej. Pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu bolesławieckiego i dziekana dekanatu legnickiego. W 1952 r. został Kanonikiem Honorowym Kapituły Wrocławskiej, a w 1954, który był rokiem złotego jubileuszu sakramentu kapłaństwa - archiprezbiterem legnickim. Ks. Łańcucki był kapelanem Armii Krajowej, organizatorem akcji ratowania Żydów z getta w Brzeżanach. Angażował się w działalność niepodległościową oraz organizował pomoc potrzebującym. Jego działalność patriotyczna stała się powodem prześladowań. Kilkukrotnie skazany został na karę śmierci. Zmarł 23 maja 1961 roku. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie.