Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

1560 butelek wody o różnej pojemności dla lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego oraz pacjentów Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przekazały dziś Władze Powiatu Legnickiego reprezentowane przez Wicestarostę Legnickiego Janinę Mazur na ręce Ordynatora Oddziału dr. Ryszarda Kępy.

Mamy świadomość, że w tej nadzwyczajnej sytuacji potrzeby są ogromne. Wzrosło zapotrzebowanie nie tylko na środki ochrony osobistej, ale też na takie produkty jak choćby woda. Nasze Starostwo, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba, wspiera tych, którzy są na pierwszej linii walki z pandemią Covid-19.