16 października 1978 roku arcybiskup krakowski kardynał Karol Wojtyła wybrany został na Papieża. Z tej okazji, z zachowaniem środków reżimu sanitarnego, w 42. rocznicę wyboru Polaka na Stolicę Piotrową, Władze Powiatu Legnickiego reprezentowane przez Starostę Legnickiego Adama Babuśkę, Wicestarostę Legnickiego Janinę Mazur oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Aleksandra Kostunia, uczciły pamięć o Wielkim Polaku, zapalając znicz oraz składając symboliczną wiązankę pod pomnikiem naszego Rodaka przy legnickiej Katedrze.

 Jan Paweł II był pierwszym zwierzchnikiem Kościoła pochodzącym z Polski. Pontyfikat Papieża-Polaka uważany jest pod wieloma względami za przełomowy. Nie sposób przecenić też jego wkładu w walkę z komunizmem. W roku 2014 Jan Paweł II ogłoszony został świętym Kościoła katolickiego.