Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Logo:PTTKPrzez sytuację związaną z koronawirusem z wielkimi problemami boryka się legnicki oddział PTTK. Jego członkowie zorganizowali zbiórkę środków finansowych niezbędnych, by towarzystwo przetrwało i zwracają się z apelem do legniczan o pomoc.

Ogromnym problemem towarzystwa jest brak środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania bieżącej działalności, bez której już niedługo oddział PTTK może zniknąć z mapy Legnicy.

- Kochani Turyści, Sympatycy Legnickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Trudno prosić o pomoc i wsparcie finansowe, ale wierzymy, że nasza inicjatywa znajdzie zrozumienie. Jeżeli nie zdobędziemy dodatkowych środków, będziemy musieli całkowicie zamknąć oddział PTTK w Legnicy, tym samym ustanie i przejdzie do historii sześćdziesięciosześcioletnia tradycja i dorobek legnickiej turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i działających na jej rzecz społeczników. – napisali członkowie towarzystwa.

- Przez kilkadziesiąt lat jako stowarzyszenie byliśmy organizatorem rajdów i konkursów dla dzieci i młodzieży, w tym młodzieży niepełnosprawnej, wycieczek turystycznych dla mieszkańców Legnicy i okolic, w tym wielu osób samotnych, które na naszych imprezach zawiązywały przyjaźnie i znajdowały odskocznię od codziennych problemów. Organizowaliśmy ogólnopolskie imprezy, które przyczyniały się do promocji naszego miasta.
Mimo trudności jeszcze w listopadzie planujemy organizację XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych w wersji online, do którego zgłoszono uczniów szkół podstawowych z 9 województw – podsumowali członkowie legnickiego PTTK.

Od marca do października drastycznie spadły wpływy z działalności statutowej legnickiego oddziału. Nie odbyły się zaplanowane w kalendarzu wszystkie rajdy i imprezy turystyczne dla dzieci i młodzieży legnickich szkół. Sytuacja finansowa towarzystwa jest bardzo zła, dlatego jego członkowie liczą na wsparcie mieszkańców Legnicy. Pomóc można wpłacając datki poprzez platformę zrzutka.pl

Darowizny można też wpłacać na konto oddziału. Bank BGŻ Nr konta: 08 2030 0045 1110 0000 0252 7490

Źródło: lca.pl