Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj
Baner: 11 Listopada, Dzień Niepodległości

Żyjemy w czasach pokoju, dobrobytu, dostatku, a wolność naszej Ojczyzny i nas samych jest sprawą oczywistą – innej rzeczywistości nie doświadczyliśmy. Cofając się w przeszłość, myślami dotkniemy czasów zaborów i powstań, zastanawiając się, kto i w jaki sposób walczył, poświęcił życie, podtrzymywał Rodaków na duchu i dawał nadzieję na lepsze jutro.

Dzień Niepodległości to najważniejsze ze świąt w kalendarzu uroczystości patriotycznych. Przypomina nam o 123 latach niewoli, kiedy to nasza Ojczyzna zniknęła z mapy świata. Polacy w tym okresie nieustannie podejmowali próby odzyskania upragnionej wolności.  Duch narodu polskiego stale wychodził z inicjatywą walki o kraj. 

Nasze pokolenie inaczej pojmuje dziś wolność, patriotyzm i Ojczyznę. Żyjemy w wolnej Polsce. Mamy prawo wyboru miejsca zamieszkania, pracy, a Europa stoi dla nas otworem. Niezależnie jednak od tego, gdzie rzuci nas los, w jakim zakątku świata będziemy żyć, Polska pozostanie na zawsze tam, gdzie wskazał Stanisław Wyspiański w „Weselu” – w naszych sercach.

Współczesny patriotyzm nie jest już walką o niepodległość, ale dołożeniem wszelkich starań, aby wolność docenić i utrzymać. Nie musimy poświęcać życia dla dobra Polski, tak jak to robili nasi przodkowie.  My możemy dowieść miłości Ojczyzny rzetelną, uczciwą pracą oraz postawą godną i honorową. 

Cieszmy się więc niepodległością, pamiętając, że miłość do Ojczyzny to nie slogan, to dar, który należy pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom. 

11 listopada – w Święto Niepodległości – wywieśmy flagi narodowe, będące symbolem naszej jedności, państwowości, wolnej i niepodległej Ojczyzny. 

Grafika: flaga Polski na maszcie