Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Logo: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoStarosta Legnicki Adam Babuśka uprzejmie informuje, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uruchomił na rok 2021 programy: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” oraz „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”.

Celem programów jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń, jak również wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Regulaminy programów oraz wszelkie wytyczne do oceny wniosków zostały opublikowane na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-mkidn-2021

Nabór do programów zakończy się 30 listopada br.

Zachęcamy do składania wniosków o dofinansowanie, a także dbanie o dziedzictwo narodowe.