Podczas zorganizowanej 18 listopada br. przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź konferencji on-line „Zielone Zagłębie Miedziowe – Odnawialne Źródła Energii (Fotowoltaika)”, podpisany został list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Zagłębia Miedziowego. Powiat Legnicki reprezentował Starosta Legnicki Adam Babuśka.

Sygnatariusze listu zapowiedzieli współpracę m.in. przy określaniu potencjalnych gruntów pod instalacje OZE oraz inicjowaniu i prowadzeniu konsultacji służących wypracowaniu rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE. Strony zadeklarowały także dialog i wzajemne informowanie się o podejmowanych inicjatywach w przedmiotowym zakresie oraz integrowanie środowisk zainteresowanych rozwojem zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki.

Źródło: e-legnickie.pl