Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Grafika: drogaPowiat Legnicki w celu poprawy jakości dróg powiatowych realizuje inwestycje drogowe. W miejscowości Biała został zrealizowany remont odcinka drogi 2212D o długości 320 m. Koszt tej inwestycji wyniósł 96 016,75 zł.

Ponadto w ramach inwestycji prowadzonych przez Powiat Legnicki zaplanowane zostało wykonanie remontu czterech odcinków dróg powiatowych, obejmującego wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni na istniejącej oraz wzmocnienie poboczy:

 • nr 2192D pomiędzy miejscowościami Rogoźnik i Kłębanowice na odcinku 1150m;
 • nr 2194D Chojnów – Goliszów na odcinku 1450m;
 • nr 2214D Miłkowice – Niedźwiedzice na odcinku 136m;
 • nr 2211D Jaroszówka - Zamienice na odcinku 1450m.

Zakres zaplanowanych prac obejmuje następujące elementy:

 • Montaż, utrzymanie, demontaż tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie projektu organizacji ruchu;
 • Plantowanie poboczy. Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 5 cm;
 • Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej ze ścinki poboczy na dalsze 10 km;
 • Frezowanie nawierzchni o gr 4 cm z wywozem materiału niewykorzystanego;
 • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2;
 • Wyrównanie istniejącej nawierzchni (podbudowy) mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne (AC 16 W) gr. 4 cm (lokalnie gr. 5cm);
 • Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwę ścieralną;
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC11S);
 • Umocnienie pobocza warstwą z kruszyw łamanych gr. 10 cm.