Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj
Grafika: Zasady zawieszania kwarantanny

Grafika: Kwarantanna obowiązuje od dnia wystawienia skierowania na test COVID do dnia otrzymania wyniku Grafika: Skierowanie na badanie COVID wystawia między innymi lekarz POZ lub dyzurujący w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej Grafika: Sprawdzanie wyników testów w Internetowym Koncie Pacjenta