Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Intensywne prace remontowe przeprowadzone zostały w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie. Plan budżetu przewidywał na rok 2020 realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 1. Przebudowa i modernizację toalet szkolnych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16 etap III (w oparciu o istniejącą dokumentację i środki własne 112030 zł)
 2. Przebudowa części nawierzchni podwórka szkoła przy ul. Wojska Polskiego 16 – (środki własne 30 170 zł)
 3. Remont i modernizacja zaplecza higieniczno-sanitarnego hali sportowej przy
  Matejki 1 w Chojnowie wraz z przygotowaniem procesu inwestycyjnego – projekt budowlany, pozwolenia formalno-prawne, procedura zamówień publicznych – (wartość zadania 677800 zł w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 605 177 zł 69 gr i środki własne 72 622 zł 31 gr)

Do dnia 25 listopada 2020 r. zrealizowane zostały:

 1. Przebudowa i modernizacja toalet szkolnych w budynku szkoły przy ulicy Wojska Polskiego 16, etap III – (zakończono 22 sierpnia 2020r – wartość zadania 1 120 030 zł) Wykonano ostatni etap remontu toalet znajdujących się na drugim piętrze budynku szkoły.
 2. Przebudowa części nawierzchni podwórka w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 16 – (zakończono 21 sierpnia 2020r – wartość zadania 30 170 zł).
  Zadanie polegało na usunięciu płyt betonowych, wykonaniu podbudowy i ułożeniu polbruku na części podwórka bezpośrednio przed budynkiem szkoły.
 3. W trakcie realizacji znajduje się trzecie zadanie inwestycyjne, którego zakończenie przewidziane jest na 8 grudnia 2020 roku. Zadanie pod nazwą „Remont i modernizacja zaplecza hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Matejki 1 w Chojnowie” ma na celu przeprowadzenie działań zapewniających spełnianie przez obiekt wymagań przepisów prawa budowlanego, a w szczególności przepisów bezpieczeństwa pożarowego, warunków higieniczno-sanitarnych oraz zapewnienie możliwości korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Prace w powyższym zadaniu zaawansowane są na poziomie około 85%.

 

Wydatkowano: środki własne 23 816,15 zł i środki RFIL 28 4545,66 zł

 

Zostały wykonane prace:

 • przebudowa pomieszczeń,
 • instalacja elektryczna,
 • instalacja wodno-kanalizacyjna,
 • instalacja hydrantowa,
 • instalacja centralnego ogrzewania,
 • instalacja wentylacyjna,
 • montaż ościeżnic,
 • położono płytki ścienne i podłogowe,
 • zamontowano oświetlenie i armaturą elektryczną,
 • zamontowano balustradę na widowni,
 • wykonano 1-krotne malowanie ścian,
 • wykonano fugowanie płytek ściennych.

Do wykonania pozostały prace wykończeniowe:

 • podłączenie elektryczne wentylatorów,
 • malowanie,
 • fugowanie płytek podłogowych,
 • biały montaż,
 • wyłącznik pożarowy,
 • pomiary elektryczne,
 • prace wykończeniowe przy ościeżnicach,
 • prace porządkowe.

Dodatkowymi pracami wykonanymi podczas remontu były:

 • rozbudowa głównej tablicy elektrycznej,
 • wymiana tablicy elektrycznej zasilania głównej hali ćwiczeń sportowych.

Powyższe tablice elektryczne nie spełniały wymagań zawartych w nowych zmienionych normach budowlanych.

Ważnym przedsięwzięciem jest wymiana elektrycznego układu pomiarowego z półpośredniego na bezpośredni, co pozwoli na uzyskanie znacznych oszczędności finansowych (zejście z mocy zamówionej na obiekt). Taka możliwość powstała w związku z wymianą oświetlania na LED w wyremontowanym zapleczu sanitarnym hali sportowej.