Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Logo: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzienie w Legnicy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu legnickiego do wzięcia udziału w konkursie na plakat, hasło i spot kampanii społecznej dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie legnickim w 2021 r.

Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Legnicki Pan Adam Babuśka.

Celem Konkursu jest promowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania zjawiska przemocy w rodzinie, a także zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych.

Konkurs jest realizowany w ramach działań „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021”.

Konkurs będzie realizowany w dwóch kategoriach:

  1. plakat i hasło kampanii społecznej dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie legnickim w 2021r.
  2. spot promujący kampanię społeczną dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w powiecie legnickim w 2021r.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy serdecznie zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowe z terenu powiatu legnickiego do wzięcia udziału w konkursie i do nadsyłania swoich prac.

Szczegółowe warunki konkursu zostały podane w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy: pcpr.legnica.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica oraz pod numerem telefonu: 76 72 43 465 lub 76 72 43 515.

Organizator:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy
  • Powiat legnicki

Partnerzy przedsięwzięcia:

  • Gmina Kunice
  • Gmina Legnickie Pole
  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
  • Portal lca.pl