Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Grafika :Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 Prace nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (LGOF) wkraczają w decydującą fazę.

 W kwietniu rozpoczną się konsultacje społeczne.

Trzydzieści dwa samorządy z terenu pięciu powiatów: legnickiego, lubińskiego, polkowickiego, głogowskiego oraz górowskiego, od grudnia ubiegłego roku intensywnie pracują nad przygotowaniem projektu treści dokumentu, który pozwoli im wspólnie zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych.

Ideą przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie regionu, a także podniesienie jakości życia jego mieszkańców. Realizacja takich celów ma służyć większej konkurencyjności LGOF, który może stać się jeszcze lepszym miejscem do życia i pracy.

Kierując się tym, że to właśnie mieszkańcy są najważniejszym adresatem planowanych działań i to im przede wszystkim służyć mają przygotowane przez samorządy przedsięwzięcia, na początku kwietnia  rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące zarówno treści projektu Strategii, jak i również sporządzonej dla niej prognozy oddziaływania na środowisko dla całego LGOF.

Z uwagi na stale pogarszającą się sytuację pandemiczną w kraju, konsultacje nie będą mogły przybrać formy bezpośredniej. Z pełną dokumentacją sprawy będzie się można natomiast zapoznać za pośrednictwem strony internetowej konsultacje.legnica.eu oraz Biuletynów Informacji Publicznej samorządów LGOF. Tam też przygotowany zostanie formularz on-line za pomocą którego przez trzy tygodnie, w sposób bezpieczny, bez wychodzenia z domu, będzie można odnieść się do projektu sporządzonej Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.