Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Grafika: 5 kwietnia Dzień Leśnika i Drzewiarza Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na rosnące w naszym kraju lasy oraz na pracę ludzi, którzy na co dzień w tych lasach gospodarują. Lasy spełniają ważną rolę w środowisku, nie tylko dają nam cenny surowiec (drewno) lub pożytki w postaci jagód i grzybów, ale spełniają wiele innych funkcji: dają tlen, oczyszczają powietrze, magazynują dwutlenek węgla, zapobiegają powodziom, są środowiskiem życia wielu gatunków zwierząt oraz miejscem do odpoczynku i uprawiania turystyki. Leśniczy jest gospodarzem lasu, który ma za zadanie prowadzić gospodarkę leśną obejmującą:

  • sadzenie nowych szkółek leśnych;
  • obserwacja stanu zdrowia lasu;
  • pilnowanie porządku i spokoju w lesie, aby nikt nie hałasował, nie zostawiał śmieci oraz nie kradł drewna;
  • dokonywanie prognozy wystąpienia szkodliwych dla lasu gatunków owadów oraz ich zwalczanie;
  • utworzenie przy drogach i torach tzw. pasów przeciwpożarowych;
  • opieka nad zwierzyną leśną i dokarmianie jej w czasie mroźnej zimy;
  • prowadzenie edukacji leśnej dla dzieci oraz dorosłych
  • kontrolowanie sprzedaży i wywozu drewna.

Z okazji Dnia Leśnika i Drzewiarza w wielu nadleśnictwach w całej Polsce organizuje się imprezy, podczas których ma miejsce sadzenie młodych drzewek. To jeden ze sposobów dbania o nasze lasy. Ale każdy z nas na co dzień może zrobić znacznie więcej, by chronić to ogromne dobro.

czytaj więcej: Dzień Leśnika i Drzewiarza