Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

  W terminie 27.04.2021 r. zgodnie z zasadami ścisłego reżimu sanitarnego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy odbyło się wręczenie nagród dla laureatów Konkursu na plakat, hasło i spot kampanii społecznej dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Legnickim w 2021 r. organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął Starosta Legnicki – Pan Adam Babuśka. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objął portal Lca.pl.

Komisja oceniając złożone na konkurs prace brała pod uwagę ich zgodność z tematem, oryginalność, jasny przekaz, estetykę oraz jakość wykonania. W kategorii na plakat i hasło oraz spot warunkiem koniecznym było dostarczenie niezbędnych formularzy dołączonych do regulaminu konkursu oraz terminowość dostarczenia prac do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Łącznie na konkurs wpłynęły 73 prace plastyczne, z których wyłoniono 15 laureatów.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali Starosta Legnicki - Pan Adam Babuśka, Wicestarosta Legnicki – Pani Janina Mazur oraz Członek Zarządu Powiatu Legnickiego – Pan Krzysztof Sowiński.

W konkursie w kategorii na plakat i hasło zostali wyłonieni następujący laureaci:

Kategoria wiekowa szkoła podstawowa klasy I-III

1.Miejsce: Wojciech - kl. II -Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka nr 4 w Chojnowie

2.Miejsce: Hanna - kl. II- Szkoła Podstawowa im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej

3.Miejsce: Miłosz - kl. I – Szkoła Podstawowa w Dąbiu

W tej kategorii wiekowej wyróżniono następujące prace:

Wiktoria - kl. II - Szkoła Podstawowa im. „INKI” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie

Lena - kl. II - Szkoła Podstawowa im. 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Krzywej

Aleksandra – kl. II - Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka nr 4 w Chojnowie

Kategoria wiekowa szkoła podstawowa klasy IV-VIII

  1. Miejsce: Klaudia– kl. VII -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu

2.Miejsce: Anna - kl. V - Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Budziwojowie

3.Miejsce: Patrycja VI i Jakub VI - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu

W tej kategorii wiekowej wyróżniono następujące prace:

Joanna – kl. VII - Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

Oliwia - kl. VII - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu

Gabriela - kl. VII - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu

Maja - kl. VII - Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

Roksana - kl. VI- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

W kategorii spotu promującego kampanię dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Legnickim w 2021 r. wpłynął jeden spot od wychowanków z Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Prace laureatów będzie można podziwiać na parterze w holu budynku Starostwa Powiatowego w Legnicy w terminie od 27.04.2021 r. do 28.05.2021 r.