Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Z okazji
Dnia Hutnika i Dnia Strażaka

składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim

 Hutnikom i Strażakom.

 Druhnom i Druhom dziękujemy  za wysiłek włożony w służbę –

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Życzymy, by święty Florian czuwał nad Wami,

by każdy dzień w pracy kończył się bezpiecznym powrotem do domu.

Niech to  piękne Święto będzie źródłem siły w życiu codziennym,

a także przynosi spełnienie oczekiwań i planów,

tak osobistych, jak i zawodowych.

Grafika: bukiet

Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur