Niezbędnym elementem wyposażenia Zespołu Ratownictwa Medycznego jest tablet. Urządzenie to służy do sprawnej i szybkiej łączności z dyspozytornią medyczną podczas przekazywania drogą elektroniczną zleceń wyjazdów.

Mając świadomość, że urządzenie  ma znaczący wpływ na sprawne udzielenie pomocy potrzebującym, Powiat Legnicki - w  miarę możliwości budżetowych - stara się zawsze przychylać do wniosków Pogotowia Ratunkowego i wspierać je, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, wiedząc, że  ratownicy medyczni muszą mieć do dyspozycji najlepsze urządzenia, bo to zwiększa efektywność ich pracy i ratuje ludzie życie.

21 maja br. odbyło się uroczyste przekazanie urządzenia. Starosta Legnicki Adam Babuśka i Wicestarosta Legnicki Janina Mazur przekazali na ręce Dyrektor Pogotowia Ratunkowego  Joanny Bronowickiej oraz Kierownika ds. Technicznych Henryka Babuśki tablet wraz z osprzętem, zaznaczając, że ułatwi on pracę ratowników, wspomagając ich w codziennej walce o bezcenne ludzie życie.  Tablet został zamontowany w karetce i już usprawnia pracę zespołu ratunkowego.

Dziękujemy ratownikom medycznym za pracę i poświęcenie!