Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

Grafika: numer ratunkowy 112Wojewoda Dolnośląski informuje, iż 5 października 2021 roku Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu przejmie obsługę wywołań kierowanych na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998 (KM PSP w Legnicy). Jest to kolejny etap prac wiązanych z odciążaniem poszczególnych jednostek ratowniczych od obowiązku przyjmowania bezpośrednich połączeń z jednoczesnym skróceniem czasu oczekiwania na zgłoszenie. Przejęcie numeru alarmowego przez CPR odbędzie się na takich samych zasadach jak w na przełomie 2017 i 2018 roku zostało ustandaryzowane przyjmowanie wywołań alarmowych na numer 997.

Więcej informacji wraz ze szczegółowym harmonogramem przejmowania numeru alarmowego, można znaleźć na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.