Zapoznaj się:

Zasady bezpośredniej obsługi interesantów w czasie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Przeczytaj

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z nowymi drukami wniosków,  które dostępne są na stronie internetowej tutejszego Organu: zakładka Sprawy w Urzędzie (formularze), bądź w Biurze Podawczym
(parter starostwa).