Grafika: 2 maja 2024 - urząd będzie nieczynny

Konkurs został ogłoszony z okazji 70 rocznicy przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Polski. Jego ideą było po pierwsze zmobilizowanie młodzieży do poznania bądź pogłębienia wiedzy o historii własnego pochodzenia, po drugie, zgromadzenia jak największej ilości wspomnień osadników i informacji o losach rodzin przybyłych na Ziemie Odzyskane w latach 40.

Na konkurs wpłynęło zgodnie z terminem (do 10 czerwca br. ) 51 prac, w tym:

  • 23 prace w kategorii szkoła podstawowa;
  • 27 prac w kategorii gimnazjum;
  • 1 praca w kategorii ponadgimnazjalna.

Zgodnie z Regulaminem konkursu prace zostały sprawdzone pod względem technicznym
(wielkość czcionki, marginesy, interlinia, zapis na nośniku CD) . Decyzją Komisji do oceny literackiej zostały dopuszczone wszystkie prace. 

(załącznik do protokołu – kryteria oceny technicznej).

W dniach od 11 – 18 czerwca 2015r. Członkowie Komisji oceniali prace pod względem:

  • poprawności językowej;
  • zgodności z tematyką konkursu;
  • bogactwa i doboru słownictwa;
  • załączników (skanów zdjęć, listów, dokumentów itp.)  

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2015r., ustaliła zwycięzców konkursu literackiego w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum.

Zwycięzcy konkursu w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce

„Baku” – Jakub Sokół, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Budziwojowie klasa V;

II miejsce

„Bartek 13” – Bartłomiej Styczyński, Szkoła Podstawowa Nr 1, im. Mikołaja Kopernika

w Prochowicach, klasa V

III miejsce

„Arnika” - Natalia Biszczak, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dąbiu, klasa VI.

Gimnazja:

I miejsce

„Gall Anonim 991110” – Aleksandra Jania, Gimnazjum im. Księżnej Anny i Henryka Pobożnego

w Legnickim Polu, klasa III

II miejsce

„Lily” – Justyna Foryś, Gimnazjum Nr 1, im. Jana Pawła II w Chojnowie, klasa III

III miejsce

„Aneta” – Aneta Marciniszyn, Gimnazjum Nr 2, im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie, klasa III.

 

Zobacz też:

Druga edycja: KONKURS LITERACKI "NASZA ZIEMIA, NASZ DOM - PAMIĘTNIK POKOLEŃ c.d."