W dniu 07.09.2021 r. odbyło się spotkanie poświęcone największej pod względem finansowym
i rzeczowym inwestycji drogowej Powiatu Legnickiego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Legnica-Ujazd Górny na terenie miejscowości Koskowice”. Gośćmi Starosty Legnickiego byli między innymi Panie Senator Dorota Czudowska i Poseł na Sejm Ewa Szymańska, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski. Samorząd powiatowy reprezentowali także Przewodniczący Rady Powiatu Aleksander Kostuń  i Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Sowiński. Gminę Legnickie Pole jako współpartnera przy tym zadaniu reprezentował Wójt Gminy Legnickie Pole Rafał Plezia. Zaproszenie Starosty przyjęli także Przewodniczący Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Legnickiego Jan Serkies oraz Sołtys Koskowic Piotr Żółkiewski. Konsorcjum firm Budrim sp. z o.o. z siedzibą w Kunicach i Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, które wygrało przetarg reprezentował Prezes Zarządu Budrim sp. z o.o. Kazimierz Wierciński.

Przebudowa drogi w Koskowicach to przedsięwzięcie , które będzie kosztowało 8 mln 696 100 zł. Taką wartość zaproponował zwycięzca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tę kwotę składa się 50%  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz po 25% Powiat Legnicki i Gmina Legnickie Pole. Za te pieniądze zostanie przebudowane 1459 mb drogi, 2576 mb chodnika  licząc z obu stron drogi, zostaną usunięte kolizje sieci, wybudowane zatoki autobusowe. Dzięki tej inwestycji zostaną przywrócone parametry i stan techniczny drogi do poziomu normatywnego. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, eliminacja zagrożeń w wyniku wzrostu natężenia ruchu, poprawa funkcjonalności drogi i komfortu życia mieszkańców, ułatwienie ruchu pieszych w terenie zabudowanym to cele, które powinny być osiągnięte po zakończeniu inwestycji. Uczestniczący
w spotkaniu podczas swoich wystąpień podkreślali duże znaczenie tej  inwestycji  nie tylko dla Koskowic. Mówiono także o tym, że bez finansowego wsparcia ze strony Rządu, Samorządy nie poradziły by sobie z tym zadaniem.

Prace przy tej realizacji powinny rozpocząć się jeszcze we wrześniu powiedział Prezes BUDRIM Sp.
z o.o. Kazimierz Wierciński. Mając na uwadze jak najszybsze wejście wykonawcy na plac budowy wcześniej zostało zlecone opracowanie tymczasowej organizacji ruchu. Dzięki temu Starosta jest
już dzisiaj w posiadaniu uzgodnionej i zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu. Dokument ten wraz  innymi zostanie przekazany wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

Prace przy przebudowie drogi zakończą się w roku 2022. Będzie to niełatwy okres dla mieszkańców Koskowic, wykonawcy i wszystkich, którzy będą przy tej inwestycji zaangażowani. Cierpliwość, wyrozumiałość i zrozumienie czemu służyć ma ta inwestycja powinny pomóc w osiągnięciu celu.