10 września br. w naszym Starostwie gościliśmy dostojnego gościa Jego Ekscelencję Księdza Biskupa prof. dra hab. Andrzeja Siemieniewskiego, którego Ojciec Święty Franciszek mianował na biskupa legnickiego.  Ingres do Diecezji Legnickiej planowany jest na 20 września br.

Podczas spotkania rozmawiano na temat ciekawych inicjatyw podejmowanych przez nasz powiat m.in. o konkursie literackim „Pamiętnik Pokoleń”, organizowanych cyklicznie Letnich Koncertach Organowych oraz corocznej akcji wspierania naszych Rodaków  na Kresach.  Tematem rozmów była również działalność naszych jednostek organizacyjnych oraz ochrona zabytków w powiecie.

Władze Powiatu Legnickiego złożyły  na ręce Księdza Biskupa serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia, podkreślając, że wrażliwość i naukowe przygotowanie Ekscelencji przyniosą piękne owoce duszpasterskiej posługi, będą  czasem wyjątkowego spotkania z Bogiem i z drugim człowiekiem oraz czasem umacniania wspólnoty i budowania wzajemnego zaufania.

Jego Ekscelencji składamy najlepsze życzenia wielu łask Bożych oraz zdrowia i sił koniecznych do pełnienia zaszczytnej i odpowiedzialnej misji.