Z okazji Dnia Sybiraka

składamy wszystkim Polakom zesłanym na Syberię -
Tym, którzy pozostali na zawsze w miejscu swojego zesłania
 i Tym, którzy powrócili - najserdeczniejsze życzenia radości, 
miłości i nieustającej troski ze strony najbliższych.

Życzymy Wam, Drodzy Sybiracy, abyście zawsze doświadczali 
szacunku ze strony społeczeństwa, jako Ci, którzy zapłacili
największą cenę za bycie prawdziwymi Polakami - za lata
zsyłki, więzienia i tułaczki. Wasze powikłane losy, wojenne
i powojenne, są dla nas niezłomnym świadectwem

prawdy w historii naszego narodu.

W tym szczególnym dniu wyrażamy głęboki szacunek i cześć
dla Waszych czynów i doświadczeń życiowych.

Składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz samych radosnych dni.

Grafika: bukiet kwiatów
 
 
Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur