W Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu zakończona została realizacja zadania  pn. Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie budynków - etap 6”.   

21 września br. odbył się odbiór inwestycji, w którym udział wzięli Starosta Legnicki Adam Babuśka oraz Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński.

6. etap prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w pobenedyktyńskim zespole klasztornym w Legnickim Polu wpisanym do rejestru zabytków, polegał na restauracji i odnowieniu unikatowej architektury barokowej elewacji budynku nr 2, pozostałych elewacji w obrębie dziedzińca budynku nr 6 i dziedzińca budynku nr 7 oraz  zaizolowaniu ścian fundamentowych, wykonaniu rewitalizacji obróbek kamieniarskich w budynku nr 5, a także całkowitej rewitalizacji wieżyczek. 

Całkowity koszt inwestycji: 1 642 164,59 zł brutto.

Dofinansowane z Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021 Ochrona Zabytków”: 1 520 000 zł  brutto.

Wkład własny Powiatu Legnickiego: 80 379,67 zł brutto.

Modernizacja w pobenedyktyńskim zespole klasztornym w Legnickim Polu trwa już od kilku lat. Władze powiatu aplikować będą o dofinansowanie kolejnych prac konserwatorskich i modernizacyjnych obiektu.