Działalność Stowarzyszenia od serca „Faustynka” zapewnia dzieciom nie tylko opiekę i pomoc, ale również warunki do prawidłowego rozwoju i wychowania.

22 września br. Stowarzyszenie, któremu przewodniczy Monika Skrobiewska obchodziło 5. rocznicę powstania oraz 8. rocznicę działalności. Z tej okazji w siedzibie Faustynki zaprezentowana została wystawa prac plastycznych pt.: „Piękno Legnicy, Powiatu Legnickiego i Dolnego Śląska” połączona z występem  artystycznym oraz recytacją wierszy.  

Udział w  wydarzeniu  wziął Starosta Legnicki Adam Babuśka, który przekazując gratulacje życzył, by w przyszłości Stowarzyszeniu udało się zrealizować wszystkie plany oraz podkreślając, że  dotychczasowe zaangażowanie i działania na rzecz dzieci są powodem do dumy i satysfakcji.

Wydarzenie  objęte zostało  Honorowym Patronatem Starosty Legnickiego.