Logo: PCPRUprzejmie informujemy, że od 29 września do 13 października 2021 roku, na terenie naszego powiatu są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu, jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Legnickiego.

Badania realizowane są metodą internetową — kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

webankieta.pl/ankieta/667454/powiat-legnicki-konsultacje-spoleczne-mieszkancy-2021.html

Zapraszamy do udziału w badaniu.