7 października br. Starosta Legnicki Adam Babuśka, Etatowy Członek Zarządu Krzysztof Sowiński oraz Skarbnik Powiatu Marta Płosińska – Soboń podpisali umowę z firmą Berger Bau Polska Sp. z o. o. z Wrocławia reprezentowaną przez Pana Grzegorza Serafina na realizację zadania: „Remont nawierzchni dróg powiatowych w gminie Ruja” na odcinkach 2068 D Tyniec Legnicki (1600 m) i 2200D Komorniki – Wągrodno (484 m). Udział w wydarzeniu wzięli: Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk, Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Gapski, Radni naszego powiatu – Artur Mackiewicz oraz Andrzej Rokitnicki, Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów Wojciech Cichoń.

Ze względu na zły stan nawierzchni przewidziano frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni na średnią  głębokość 4 cm oraz wykonanie warstw bitumicznych: profilującej, która ma doprowadzić do uzyskania właściwych spadków poprzecznych i płynnego przebiegu osi drogi oraz ścieralnej o grubości 4 cm.

Koszt inwestycji to 937 844,24 zł. Powiat Legnicki i Gmina Ruja sfinansują inwestycję pokrywając koszty po równo w 50 procentach.