Logo: PCPR LegnicaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy  rozpoczęło we wrześniu 2021 roku 1. edycję szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Szkolenie prowadzone jest przez pracowników Centrum, według Programu Szkoleniowego „Rodzina”, zgodnie z umową licencyjną zawartą ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Celem szkolenia jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne  osób bądź rodzin zainteresowanych ustanowieniem zawodowej lub niezawodowej rodziny zastępczej, zamieszkujących na terenie powiatu legnickiego oraz na terenie innych powiatów, do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także nabycie przez kandydatów odpowiednich kompetencji, umożliwiających im prawidłowe organizowanie opieki i wychowania dla dziecka znajdującego się pod ich pieczą. W tej edycji szklenia uczestniczy 18 osób pragnących stworzyć niezawodową i zawodową rodzinę zastępczą.

Ukończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jest warunkiem koniecznym, by uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne  uprawniające do ustanowienia rodziną zastępczą zawodową bądź niezawodową.

W programie szkolenia,  oprócz części teoretycznej i warsztatowej, zaplanowano także zajęcia praktyczne, które będą realizowane w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu legnickiego oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z naszego terenu. Udział kandydatów we wszystkich działaniach  jest bezpłatny. Uczestnikom zapewnione zostały materiały szkoleniowe wykorzystywane w trakcie zajęć.

Przewidywany termin zakończenia tej edycji szkolenia to 23 października 2021 roku.