Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy

wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za trudną
i odpowiedzialną pracę, bo najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dzieciom i młodzieży jest wykształcenie. To dzięki Waszemu codziennemu wysiłkowi polska szkoła zapewnia jakość kształcenia na wysokim poziomie.

W dzisiejszym uroczystym dniu życzymy Państwu wytrwałości
i odwagi w kształtowaniu młodych umysłów, pomyślnej współpracy
z dziećmi i młodzieżą oraz wzajemnej życzliwości.

Niech edukacja i efekty wychowawcze sprawią przyjemność
i będą bodźcem do dalszej, owocnej pracy.

Życzymy Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości, wielu sukcesów w pracy, kreatywności oraz zapału w realizacji zadań pedagogiczno-wychowawczych. Prosimy przyjąć życzenia wytrwałości w pracy oraz satysfakcji z realizacji zawodowych i osobistych pasji.

Grafika: bukiet kwiatów
 
Starosta Legnicki
Adam Babuśka
Przewodniczący Rady Powiatu
Aleksander Kostuń
Wicestarosta Legnicki
Janina Mazur