Logo: ARiMRW dniu 20 października 2021 r. o godz. 11.00 na platformie Teams odbędzie się bezpłatny Webinar dedykowany dla mieszkańców Dolnego Śląska. Planowana tematyka będzie obejmować pełen wachlarz informacji istotnych dla mieszkańców wsi, zaprezentowany przez instytucje branży rolniczej takie jak:

ARiMR:

 • Aktualne nabory na dofinansowania dla rolników.

KOWR:

 • Najważniejsze uregulowania i aktualności dotyczące obrotu ziemią.

NFOŚiGW:

 • Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb (wapnowanie);
 • Ogólnopolski program usuwania folii rolniczych i innych odpadów
  pochodzących z działalności rolniczej;
 • Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest;
 • Program Czyste Powietrze;

KRUS:

 • Działania ustawowe na rzecz osób objętych ubezpieczeniem społecznym
  rolników;
 • Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych: Portal Ekrus,  e-zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,  e-zaświadczenie;
 • Rehabilitacja lecznicza rolników po przebytej chorobie COVID-19.

Grupa Azoty:

 • trendy w nawożeniu (ustawodawstwo, klimat, postęp technologiczny);
 • CBJ: badania gleby.

 

Organizatorom zależy, aby jak najwięcej mieszkańców terenów wiejskich z Dolnego Śląska skorzystało z oferty, jaką niosą unijne dotacje przeznaczone nie tylko na rozwój gospodarstw rolnych, ale także przedsiębiorczości.

Link do połączenia zostanie opublikowany na stronie arimr.gov.pl oraz na profilu FB.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Regionalnym – z Panem Adamem Urbankiem pod numerem tel.: 71-369-74-93 wen. 62093

  Grafika: zaproszenie na webinar Grafika: lokalizacje